Musikhuset København

Program

 • 28.01

  Nytårs-wienerbal i Musikhuset

  18.00  

 • 01.02

  Fløjtens Magi / Ensemble Storstrøm

  19.30   Festsalen

 • 04.02

  Klaver i Musikhuset / Elever af EPTA Danmark

  18.30   Festsalen

 • 04.02

  TRIO SOSPIRI

  15.00   Festsalen

 • 05.02

  Lydskatten åbnes! / Fødselsdags-fejring af Gunner Møller Pedersen

  14.00  

 • 11.02

  Reumert/Elten Percussion Duo / Release koncert

  19.30   Festsalen

 • 24.02

  På vej til New York / Rudersdal Kammersolister

  19.30   Festsalen

 • 04.03

  Athelas Sinfonietta / Miramondo Multiplo / Europæiske trendsættere I

  16.00   Festsalen

 • 26.03

  Copenhagen Phil / HALV12 Kammerkoncert

  11.30   Festsalen

Fem ensembler udvalgt til Musikhuset VÆKST

Musikhuset København har den store glæde nu at kunne lancere projektet “Musikhuset VÆKST”.  Musikhuset VÆKST har til formål at skabe et dynamisk, initiativrigt og støttende miljø for flere af de ensembler, som i dag mangler prøvelokaler og et egnet sted at mødes for at udvikle koncerter, koncepter og holde prøver.

Et musikfagligt panel udpeget af Art Music Denmark og Musikhuset København har ud fra de 32 ensembler og musikere, som reagerede på det “call for interest”, der blev udsendt tidligere i år, fundet 5 ensembler. Den grundlæggende idé er, at ensemblerne skal bruge deres residency til at udvikle deres musikalske, innovative og kunstneriske praksis. Samtidig skal fællesskabet invitere til samarbejder på tværs af ensemblerne samt med husets øvrige aktører og brugere.

De udvalgte ensembler er: Damkapellet, CRAS, Atlas CPH, Halvcirkel og Hehku Ensemble.

Vi er meget glade for at Den Obelske Familiefond så velvilligt har ønsket at støtte dette projekt, som er en vigtig del i arbejdet med at udvikle og hjælpe den musikalske fødekæde.

Genreorganisationen Art Music Denmark er samarbejdspartner i Musikhuset VÆKST.

Vi glæder os til at opleve og fremvise de musikalske resultater, som følger.

Viktor Wennesz

Formand Musikhuset Købenahavn

 

Historien om Musikhuset København

Musikhuset København udspringer af behovet for et spillested for den klassisk/akustiske musik i København; et mødested med plads til koncerter, prøver og produktionsfaciliteter for Københavns mange mindre ensembler og organisationer med tilknytning til musiklivet. I december 2019 blev en initiativgruppe etableret, i 2020 sagde Københavns Kommune ja til at medvirke til at realisere ideen, og efter afholdelsen af to succesfulde musikfestivaler i foråret 2021 blev Foreningen Musikhuset København formelt etableret.

Foreningen har formelt siden september 2021 drevet Musikhuset København i det smukke gamle palæ på Vesterbrogade 59, som tilbage i 1782 blev bygget af Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og siden – fra 1955 til 2015 – var kendt som Københavns Bymuseum.

I positivt samarbejde med Københavns kommune, musiklivet, fonde, og brugerne af huset stræber Foreningen Musikhuset København efter at skabe et aktivt og levende miljø til glæde og gavn for alle byens borgere og hele det store, rige musikliv.