Bliv medlem

Hvis du vil være med til at støtte Musikhuset København, kan du melde dig ind i Foreningen Musikhuset København. Alle, der vil være med til at opnå og fremme foreningens formål, kan optages som medlemmer. Medlemskab kan enten være personligt eller gælde for en juridisk enhed som f.eks. et ensemble eller en organisation. Det koster 200 kr. per kalenderår at være medlem, både for personer og for organisationer.

Du kan enten betale kontigent via MobilePay 217007, eller ved at overføre til bankkonto reg.nr.  5379, kontonr. 0250724.

VIGTIGT: Skriv i bemærkningsfeltet: Kontingent + dit navn + email.

Foreningen Musikhuset København har to hovedformål:

  • at etablere og drive ”Musikhuset København” på adressen Vesterbrogade 59 i København, et samlende hus for den akustiske musik på tværs af genrer, herunder klassisk musik og hermed beslægtede genrer.
  • at udbrede kendskabet til akustisk musik i alle former, og at understøtte musiklivets aktører i deres bestræbelser på at samle, engagere og servicere deres publikum samt udvikle egen kunstnerisk formåen.

Som medlem af Foreningen Musikhuset København

  • viser du din opbakning til etableringen af Musikhuset København
  • får du adgang til medlemsarrangementer hvert år
  • får du rabat på udvalgte koncerter hvert år
  • har du ret til at deltage i den årlige generalforsamling. Du har ret til at stemme, og du kan stille op som kandidat, når der er valg til bestyrelsen.
  • kan du deltage aktivt i arbejdet i Musikhuset ved at melde dig som frivillig
  • modtager du det elektroniske nyhedsbrev fra Musikhuset København

Foreningen Musikhuset Københavns vedtægter kan du læse her: Vedtægter MK vedtaget 28 juni 2021

Hvis du har lyst til at blive medlem, så skriv til os på  medlem@musikhusetkoebenhavn.dk.