For arrangører

Det er muligt at indgå aftale med Musikhuset København om brug af Festsalen, Havesalen, Black Box, Kongesalen og evt. andre lokaler til koncerter, prøver og andre arrangementer.  Al bookning sker via Musikhusets producent, som kan kontaktes på producent@musikhusetkoebenhavn.dk

For alle arrangementer gælder, at brugeren skal betale et administrationsbidrag, som dækker Musikhuset udgifter i forbindelse med arrangementet (herunder el og varme), samt – ved offentlige arrangementer – omtale på Musikhusets hjemmeside og Facebook samt oprettelse af billetsalg på Billetto. Derudover inkluderer bidraget en afvikler og en frivillig til eventuelt billetsalg ved døren. Administrationsbidragets størrelse er baseret på lokalets basispris, arrangementets rammetid og eventuelt aftalte, særskilte ydelser. Bidraget udregnes af Musikhusets producent i overensstemmelse med de ønsker og forhold, som er kendt og meddelt på det tidspunkt, hvor aftalen udarbejdes.

Musikhuset står for eventuel garderobebemanding (afhængigt af årstid m.v.) samt al salg af drikkevarer.

Salskapacitet

Festsalen: 150 pers.

Havesalen: 60 pers.

Kongesalen: 70 pers. siddende / 100 pers. stående

Black Box: 80 pers.

Bemærk: dette er inklusive optrædende og afviklingspersonale

Andre typer samarbejder

Musikhuset arrangerer kun i begrænset omfang egne arrangementer. Forslag/tilbud om arrangementer kan sendes til mail@musikhusetkoebenhavn.dk. Bemærk, at kun arrangementer, som kan indgå i husets genre-baserede serier, tematiske festivaler o.lign., vil blive overvejet i sæsonen 2023.

Kunstnere, som er interesseret i at udstille i De Grå Rum, er ligeledes velkomne til at skrive til mail@musikhusetkoebenhavn.dk. Udstillinger i De Grå Rum skiftes ca. hver kalendermåned.