Om Musikhuset København

Visionen er at skabe et samlende miljø for den akustiske musik i København på tværs af genrer og generationer; og at etablere et levende miljø i Musikhuset, der rækker ud mod publikum og fungerer som ramme for den klassiske musiks vækstlag.

Det er bestyrelsens opgave at række ud til det akustiske musiklivs aktører i bred forstand, således at aktiviteterne i Musikhuset København samlet set reflekterer visionen for huset.

Musikhuset København holder til på Vesterbrogade 59 i Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskabs palæ fra 1782. Ejendommen ejes af Københavns Kommune, der stiller den til rådighed for Foreningen Musikhuset København.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022 sikrede en bred kreds i Borgerrepræsentationen, at Foreningen Musikhuset København via en driftsaftale kan disponere over ejendommen frem til den 31. december 2023.

Drift og udvikling af aktiviteterne i Musikhuset København varetages af Foreningen Musikhuset København, der ledes af en medlemsvalgt bestyrelse. Foreningens bestyrelse har blandt andet til opgave at skaffe de nødvendige midler til at drive Musikhuset København. Det sker via økonomisk støtte fra Københavns Kommune og private fonde samt via administrationsbidrag fra brugerne af huset. Kommunen betaler en række faste ejendomsudgifter og betaler derudover en del af udgifterne til el, vand og varme via et tilskud, der i 2021 var på 350.000 kr.

Drift, udvikling og administration varetages af nogle få ansatte sammen med en række frivillige og medlemmer af bestyrelsen.

 

det første blik

Dokumentarfilmeren Jacob Dammas har produceret en kortfilm om Musikhuset København. Den blev optaget i november 2020.

Vores støtter

Danish String Quartet

Carsten Dahl

Sigurd Barret

KoncertKirken

SNYK

KLANG Festival

Dansk Komponistforening

Danmarks Rigsspillemænd

Esbjerg Ensemble

Livestrings

Njord Biennale

Den Danske Sinfonietta

DUEN  Det danske Ungdomsensemble

Trio con Brio

DMF – Dansk Musiker Forbund

Østerbro Koncertforening

Den Danske Klaverduo

Kammerklubben

ATHELAS Sinfonietta

GENKLANGE.DK

Dansk Amatørorkesterforbund

Tanja Zapolski/Den danske klaverduo

Frederik Flach – Jazzkollektivet

Juhl Sørensen A/S

Michala Petri

Nordic String Quartet

Goldschmidts Musikakademi

Theatre of Voices

Moderne Mandage

Messiaen Quartet Copenahagen

GRAND NORDIC Festival

Ensemble Midtvest

Jørgen Teller Sparkling Sound Festival

Halvcirkel

Vokalensemblet Musica Ficta

Danske Ensembler Orkestre og Operainstitutioner (DEOO)

Concerto Copenhagen

Danmarks Underholdningsorkester

Operettekompagniet

Kulturtårnet

ARS NOVA Copenhagen

Danske skønlitterære Forfattere

Martin von Haller Grønbæk rådgiver, Creative Commons Danmark

Kammerkoret Camerata

Udsagn om projektet

”Alle Tiders Musikhus” vil således på en gang samle og sprede, idet der indadtil i huset dagligt vil være et levende miljø af foreninger/organisationer, der samles indenfor den akustiske, klassiske musik. På samme tid vil huset være et stærkt udadvendt og synligt forum med koncertaktiviteter og alle slags arrangementer, der profilerer og synliggør den klassiske musik i København.

– Erich Bach, bestyrelsesformand SNYK

– Bjarke Svendsen, leder SNYK

”Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) støtter dette projekt meget varmt. Som udøvende amatørmusikere er vi tillige et aktivt lyttende publikum, og vi ser frem til at få et levende hus som ramme om den levende musik. Det bliver en berigelse, ikke bare for København, men for hele det danske musikliv.

-Dina Gelfer-Jørgensen – formand for DAOS”

Det er en fremragende idé med et nyt musikhus i KBH. Der er brug for et sted hvor klangen i rummet længes efter begavede musikere og hvor nærværet bibeholdes. Et sted hvor der udforskes nye retninger i kunsten og hvor der opstår nødvendige samarbejder på tværs.

-Carsten Dahl

“Det er et fremragende og nødvendigt initiativ til gavn for kulturlivet i vores dejlige by.”

– Henrik Goldschmidt

“Et Musikhuset København har, i de rette hænder og med de rette betingelser, potentialet til at kunne udvikle sig til en dynamo i hovedstadens musikliv. Det vil være en fantastisk investering i at fastholde, inspirere og udvikle byens utroligt rige musikalske talentmasse – til uvurderlig gavn for byen, dens borgere i alle aldre, dens omdømme og dens kulturøkonomi.”

– Jens Rossel, Moderne Mandage

SDM, Sammenslutningen af Danske Musikforeninger, støtter varmt projektet ”Musikhuset København”.

SDM har 35 musikforeninger som medlemmer fordelt over hele landet, og vi glæder os over det øgede fokus på kammermusik, danske musikere og  ensembler, som en realisering af dette “musiklivets projekt” vil betyde.

“Det er et fantastisk initiativ. Og København mangler i den grad et samlingssted for den klassiske musik udenfor de etablerede institutioner. Hvor kammemusikken kan blomstre og mennesker mødes”

– Christina Åstrand og Per Salo

“Jeg skriver under, fordi vi skal bevare kulturarven i København til kulturelle formål til glæde og mangfoldiggørelse for alle.”

– Anne Hommel

“Det er et super projekt, på den helt rigtige adresse.”

– Theis Reinvang

“Jeg støtter kunst, musik og kultur. Det er noget af det vigtigeste i samfundet.”

– Jacob Frederiksen

“Når klimabæltet skal strammes, er det kulturen der vil og skal samle os. Alle steder der styrker udøvende kunstnere er essentielle!”

– Lise Christensen

“Fantastisk projekt, der både kan udfylde et gabende tomrum, skabe en platform hidtil vanskelige samarbejdsmuligheder i det Københavnske musikliv og samtidig bevare unikke bygninger til gavn og glæde for mange mennesker på smukkeste vis.”

– Bo Skjold Christensen

Bygningen er ideel – er placeret ideelt. En smuk, historisk bygning midt i et sprudlende bymiljø – Stenkast fra Hovedbanegården og Kødbyen – omringet af liv og caféer. Det kan simpelthen ikke ligge bedre, og der vil give skønne muligheder for samarbejder og møder mellem den gamle og den nye musik – mellem publikum og kunstnere. Huset vil kunne løfte det utroligt frodige og talentfulde musikmiljø, som i øjeblikket lever lidt for skjult i forhold til det potentiale det har.

Jeg – og Dansk Komponistforening – kan kun på varmeste bakke op om og anbefale, at den drøm, der ligger bag projektet, bliver til virkelighed.

– Bent Sørensen, Komponist

Formand for Dansk Komponistforening

Her står vi så overfor muligheden for med ét slag at eliminere problemerne både med prøvelokale og med at finde egnede og betalbare steder at bo under samme tag med andre i branchen – nemlig et musikhus i det gamle Bymuseum!

Concerto Copenhagen støtter helhjertet op om bestræbelserne på at etablere Musikhuset København som skitseret af gruppen bag initiativet, og vi mener det må være en ren vindersag for Københavns Kommune at samarbejde om dette.

– Concerto Copenhagen

På vegne af interesseorganisationen Danske skønlitterære Forfattere vil jeg hermed gerne udtrykke vores varmeste støtte til at Musikhuset København etableres i det gamle bymuseums bygning på Vesterbrogade.

-Peter Adolphsen, formand for DsF

Jeg kan kun bakke op om ideen om et levende musikhus for akustisk musik i det gamle bymuseum på Vesterbro. Et skønt hus hvor der kan skabes et aktivt og levende miljø til glæde og gavn for alle byens borgere og hele det store, rige musikliv i København og Danmark.

Jeg er ikke i tvivl om, at et levende musikhus kan blive et samlingspunkt for Københavns musikinteresserede borgere, musikere, kunstnere, musikinstitutioner og kulturentreprenører. Et hus hvor en musikalsk mangfoldighed kan styrke og løfte det Københavnske musikliv.

-Søren Bojer Nielsen
Fondsrådgiver, Formand for Copenhagen Opera Festival og Det Danske Suzuki Institut.

“Fordi der i den grad mangler et samlende musikhus af den størrelse og musikalske mangfoldighed i Kbh og fordi dette his egner sig perfekt til formålet pga dets beliggenhed og størrelse.”

– Adam Simonsen

Ofte stillede spørgsmål

Hvad skal Musikhuset tilbyde?

Huset har tre koncertsale og muligheder for at etablere cafe og reception, mm. I salene præsenteres koncerter for børn og voksne i et bredt spekter fra børneopera til internationale navne inden for den klassiske kammermusik. Genrebredden vil være stor – fra Bach til Hans Abrahamsen, fra gammelt til nyt, fra klassisk til spillemandsmusik, fra vokalmusik til etnisk musik, fra jazz til avantgarde – bare musikken i sit udspring er akustisk baseret, for det er det salene er gode til.

Hvem er det godt for?

Alle de mennesker, der færdes i København. Her er et hus, hvor der altid vil være et spændende og godt tilbud om levende musik. Her er formidling og imødekommenhed i smukke omgivelser og publikum kan nemt orientere sig om hvad der sker, fordi musikken i høj grad samles her. Bygningerne bærer desuden en enestående historie, så at holde dette hus åbent for offentligheden vil i sig selv være en stor attraktion for hovedstaden.

Hvem står bag projektet?

Styregruppen udgøres af initiativtagerne Viktor Wennesz, Martin Malmgreen, Björn Ross og Jesper Lützhøft. Og til deres rådighed er et rådgivningspanel bestående af Michala Petri, Søren Bojer Nielsen, Lovisa Vikenadler og Allan Xenius Grige

Hvem skal bo i huset?

De mange kontorpladser i Københavns Musikhus skal samle de musikalske institutioner under samme tag, i stedet for som nu, hvor de sidder spredt i hele byen uden kontakt med hinanden. Huset organiseres som en selvejende institution.

Hvordan kommer økonomien til at hænge sammen?

Mange ensembler og organisationer står klare til at flytte ind for at bruge koncertsalene men også for at bruge det store kontorareal som huset rummer. Der er blevet lavet et samlet drifts og produktionsbudget som sikrer husets drift, økonomi og kunstneriske aktivitet.

Hvorfor et musikhus i København?

København mangler et decideret musikhus til kammermusik og akustiske koncerter i mindre størrelse. Vi er overbeviste om, at musiklivet i København vil udvikle sig stærkt, hvis bygningen kan blive til et udviklingscenter, hvor aktører kan arbejde sammen, og publikum kan møde den akustiske musik i al sin mangfoldighed.

Hvem er vi?

Styregruppen

Viktor Wennesz

Messiaen Quartet Copenhagen

Martin Malmgreen

Advokat og Formand for KLANG festival

Björn Ross

Leder af Koncertkirken

Jesper Lützhøft

Kunstnerisk leder af ATHELAS Sinfonietta

Rådgivende Panel

Michala Petri

Musiker

Søren Bojer Nielsen

Fondsrådgiver, formand Copenhagen Opera Festival

Allan X. Grige

Konsulent

Lovisa Vikenadler

Musiker og Iværksætter

Juridisk partner

Bird & Bird advokatfirma, yder pro bono støtte